Tere tulemast Talsinki kvartalisse, kus saab kergelt hingata ja vabalt mõelda. Siin leiab hing rahu. Kvartal kihab elust, kuid on samal ajal vaikne ja rahustav. See on ülemlaul meile mõlemale, Soomele ja Eestile, mis valmib juba aastal 2027.

86 000 m²

Elu- ja ärikvartal

350 m

Südalinnast

20 m

Merest

14 000 m²

Kaubandus-, toitlustus- ja
teeninduspinda

17 000+ m²

Büroopinda

Ühe jalaga Tallinnas, südalinna keskmes ja
otse mere ääres. Täpselt meie teede ristumiskohas.

Avaleht Distances Avaleht City

Talsinki on juba ellu ärkamas ning sama mitmekesine kui kõik see, mis seob omavahel Eestit ja Soomet. Juba aegade algusest, praegu ja ka tulevikus.

Talsinki flower

Ehitus

2024. aasta keskpaigast 2027. aasta lõpuni

Projekteerimine

Kuni 2024. aasta keskpaigani

Valmimine

2027. aasta lõpp

Talsinki timeline image with years
Avaleht - About

Esita päring

ja valime Su ideele sobiva üüripinna:

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Küpsised / Isikuandmete töötlemine
Talsinki flower

Üks jalg Tallinnas, teine Helsingis – ja hing metsas.

Kvartal, mis on eristuv ja põnev, aga samas positiivselt tuttav –
esindades seda, mis ühendab Soomet ja Eestit.
Olles mitte ainult ristmik, vaid ka ristand.

Talsinki valmib 2027. aastal.

Avaleht Avaleht
Avaleht Map Avaleht Cover

Valmimine

2027. aasta lõpp

Talsinki flower Talsinki flower

Projekteerimine

Kuni 2024. aasta keskpaigani

Talsinkit
arendab USRE

US Real Estate on kinnisvarafirma, mis on spetsialiseerunud A-klassi kinnisvara arendamisele ja haldamisele Eestis. Iga kinnisvaraarendus peegeldab meie pühendumust tipptasemele – analüüsist disainini, arhitektuurist teostuseni.

Tutvu ka meie teiste arendusprojektidega:

300+ M€

Portfelli väärtus

130 000+ m²

Üüritav pind

200 000+ m²

Arendusportfell

Avaleht - Contact

Soita

& Talsinki

kirjuta

Close privacy

A3 Arendus OÜ

registrikood 10991428, Rotermanni tn 8, Tallinn 10111, e-post info@usre.ee

isikuandmete kasutamise tingimused

Isikuandmed. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on igasugune inimesega seostatav teave nagu nimi, isikukood, e-post, telefoni nr jm konkreetse inimesega seostatavad andmed.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, korrastamine, säilitamine, muutmine, lugemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, kustutamine.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

A3 Arendus OÜ (edaspidi A3 Arendus) osutab ärikinnisvara üüriteenust (annab äriruume üürile) ja sellega seotud lisateenuseid (nt üüriga seotud kõrvalteenused). A3 Arendus kasutab isikuandmeid eelnimetatud teenuse osutamiseks, samuti turu-uuringuteks, otseturunduseks, teenuste arendamiseks ja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

Peamised isikuandmed, mida A3 Arendus kasutab, on kliendi esindaja, töötaja ja muu abilise nimi, e-post ja telefoninumber.

Isikuandmete töötlemise esmane õiguslik alus on A3 Arenduse ja kliendi vaheline leping, samuti õigusnormist tulenev alus ja kliendi nõusolek. Isikuandmete kasutamise aluseks võib olla ka A3 Arendusi või muu isiku õigustatud huvi, millest informeerime klienti eraldi.

A3 Arendus ei kasuta isikuandmeid automatiseeritud otsuste tegemiseks, kui see tingib kliendi õiguste piiramise (nt keelduv otsus).

Küpsised

A3 Arendus kasutab veebilehel küpsiseid (ingl k Cookies), avaldades lehel sellesisulise teate ja küsides vajadusel veebilehe kasutaja nõusolekut. Küpsis on väike tekstifail, mida veebileht salvestab kasutaja arvutisse või nutiseadmesse. See võimaldab talletada infot veebilehe kasutaja eelistuste kohta, nii et kasutaja ei pea lehte uuesti külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Isikuandmete allikad

A3 Arendus kasutab isikuandmeid lepingu alusel teenuste osutamiseks ja saab selleks andmeid oma lepingupartneri (klient) käest. Kui kliendilt ei ole võimalik lepingu täitmiseks vajalikke andmeid saada, võib kannatada teenuse osutamise kvaliteet või teenus muutuda kliendile kulukamaks vm viisil ebasoodsamaks.

A3 Arendus võib lisaks kliendi esitatud andmetele saada andmeid teiste isikute käest. Nt  kinnisvara üürilepingu sõlmimisel võime kliendi maksevõimes veendumiseks küsida andmeid krediidivõimelisuse ja maksehäirete andmeid haldavalt teenusepakkujalt. Saame isikuandmeid ka avalikest registritest.

Isikuandmete avaldamine

A3 Arendus hoiab isikuandmeid konfidentsiaalsena ja ei anna neid reeglina edasi teisele isikule. Erandina annab A3 Arendus isikuandmeid volitatud töötlejale, kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, või kui selleks on kliendi nõusolek või muu õiguslik alus. 

A3 Arendus edastab isikuandmeid volitatud töötlejale lepingu alusel, millega volitatud töötleja kohustub hoidma isikuandmed konfidentsiaalsena ja võib kasutada neid üksnes lepingus määratud otstarbel. A3 Arendus võib teenuste osutamisel kasutada volitatud töötlejaid ja edastada neile isikuandmeid eelkõige:

 • kokkulepitud teenuse osutamiseks (ruumide üür);
 • isikuandmete hoidmiseks (serveriteenus);
 • IKT teenuste toimimiseks (IT-partnerid);
 • teenustega seotud reklaamiks ja turunduseks (soodustused, pakkumised);
 • võlgnevuste sissenõudmiseks (maksehäireregistrid, inkassoettevõtjad).

A3 Arendus ei edasta isikuandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna välisesse kolmandasse riiki, kus puudub piisav isikuandmete kaitse tase.

Isikuandmete säilitamine

A3 Arendus säilitab isikuandmeid kuni nende kasutamise eesmärgi ammendumiseni. Kui isikuandmeid ei ole nende kasutamise eesmärgil enam vajalikud, kustutame need. Kui andmed on seotud lepingust või seadusest tuleneva õigussuhtega, võime säilitada andmeid seni, kuni need on vajalikud õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Isiku õigused

Isikul (andmesubjekt) on vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 õigus:

 • tutvuda oma isikuandmetega ja nõuda ebaõigete andmete parandamist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist või kasutamise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • esitada isikuandmete kasutamisele vastuväiteid;
 • nõuda, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud andmetöötlusel;
 • võtta isikuandmete kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi;
 • esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitseasutusele ja kohtule.

Täiendav teave

Isikuandmetega seotud küsimuste korral saatke palun e-kiri aadressile info@usre.ee.

Vastame Teie isikuandmetega seotud päringule, kui oleme päringus märgitud isikuandmete vastutav töötleja. Juhindume vastamisel isikuandmete kaitse üldmääruse jm õigusaktide tingimustest.

Koostatud: veebruar 2023.

Close contact modal

Esita päring

ja valime Su ideele sobiva üüripinna:

This field is for validation purposes and should be left unchanged.